Gmina Niepołomice (małopolskie) » mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie, edukacja, tabele, demografia, przedszkola (2022)

Gmina Niepołomice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja wpigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 440 mieszkańców gminy Niepołomice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 619 kobiet oraz 3 821 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,8% mieszkańców gminy Niepołomice, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Niepołomice mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Niepołomice największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,9%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (18,6%).

  W roku 2018 w gminie Niepołomice mieściło się 12 przedszkoli, w których do 60 oddziałów uczęszczało 1 137 dzieci (556 dziewczynek oraz 581 chłopców). Dostępnych było 1 248 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Niepołomice mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 467 dzieci (243 dziewczynki oraz 224 chłopców). Dostępne były 494 miejsca.

  21,6% mieszkańców gminy Niepołomice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,3% wśród dziewczynek i 21,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 984 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 156 oddziałach uczyło się 2 845 uczniów (1 366 kobiet oraz 1 479 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Niepołomice placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 96 oddziałach uczyło się 1 665 uczniów (833 kobiety oraz 832 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,07.

  W gminie Niepołomice znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 233 uczniów (122 kobiety oraz 111 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 72 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Niepołomice placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 256 uczniów (149 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 82 absolwentów.

  W gminie Niepołomice znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 193 uczniów (58 kobiet oraz 135 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Niepołomice placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (70 kobiet oraz 116 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 27 absolwentów.

  W gminie Niepołomice znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów (36 kobiet oraz 88 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,9 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,9% mieszkańców gminy Niepołomice w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 19,6% mężczyzn).

 • Poziom wykształcenia mieszkańców (w wieku 13 lat i więcej) w gminie Niepołomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
  • Ogółem
  • W wieku
  • Kobiety
  • Mężczyźni

  Wykres - Poziom wykształcenia - Gmina Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  Wykres - Poziom wykształcenia (Kobiety) - Gmina Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  Wykres - Poziom wykształcenia (Meżczyźni) - Gmina Niepołomice,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • 15 18616,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj

  16,2%

  Małopolskie

  18,2%

  Cała Polska

  17,9%

 • 9 09518,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 6 09113,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29 33131,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Niepołomice

  31,2%

  Województwo

  33,0%

  Cała Polska

  33,3%

 • 16 37433,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 12 95728,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2 2102,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina

  2,4%

  Małopolskie

  2,6%

  Cała Polska

  2,7%

 • 1 6283,3% Kobiety
  (policealne)
 • 5821,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11 12611,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj

  11,9%

  woj. małopolskie

  12,6%

  Cały kraj

  12,4%

 • 7 18714,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 3 9398,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15 99517,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Niepołomice

  17,0%

  woj. małopolskie

  17,8%

  Kraj

  18,1%

 • 7 55915,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 8 43618,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27 02228,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj

  28,8%

  Małopolskie

  24,2%

  Polska

  22,9%

 • 10 64021,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16 38236,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5 2475,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj

  5,6%

  Małopolskie

  5,3%

  Polska

  5,2%

 • 2 4205,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2 8286,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16 19117,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj

  17,2%

  Małopolskie

  18,1%

  Cały kraj

  19,3%

 • 9 52219,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 6 66914,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 9071,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Niepołomice

  1,0%

  Województwo

  1,2%

  Cały kraj

  1,4%

 • 5521,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3550,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Niepołomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 984 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Niepołomice

  984,0

  woj. małopolskie

  883,0

  Polska

  873,0

 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • 12Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 60 Oddziały
 • 13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 248 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Niepołomice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 1 137 Dzieci
 • 556 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 581 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%

  51,1%

 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41

 • 276 3 lata
 • 276

 • 322 4 lata
 • 322

 • 299 5 lata
 • 299

 • 194 6 lat
 • 194

 • 5 7 lat i więcej
 • 5

 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20

 • 134 3 lata
 • 134

 • 157 4 lata
 • 157

 • 155 5 lata
 • 155

 • 90 6 lat
 • 90

 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21

 • 142 3 lata
 • 142

 • 165 4 lata
 • 165

 • 144 5 lata
 • 144

 • 104 6 lat
 • 104

 • 5 7 lat i więcej
 • 5

 • 226 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 • 79,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 123 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Niepołomice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 116 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%

  47,4%

 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2

 • 41 3 lata
 • 41

 • 41 4 lata
 • 41

 • 31 5 lata
 • 31

 • 1 7 lat i więcej
 • 1

 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1

 • 25 3 lata
 • 25

 • 19 4 lata
 • 19

 • 16 5 lata
 • 16

 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1

 • 16 3 lata
 • 16

 • 22 4 lata
 • 22

 • 15 5 lata
 • 15

 • 1 7 lat i więcej
 • 1

 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Niepołomice4>(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 • Kliknij przycisk przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niepołomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Nr1

  Publiczne

  12 281-10-83

  ul. kościuszki 23
  32-005 Niepołomice
  716114
  Samorządowe Przedszkole im. św. Kingi (im. św. Kingi)

  Publiczne

  12 281-80-16

  12 281-80-16

  Podłęże 112
  32-003 Podłęże
  614013
  Przedszkole Samorządowe

  Publiczne

  12 281-63-80

  Wola Batorska 597
  32-007 Wola Batorska
  51237
  Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Zabierzowie Bocheńskim

  Publiczne

  Zabierzów Bocheński 97
  32-007 Zabierzów Bocheński
  5104-
  Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne Arcobaleno

  Niepubliczne

  12 357-56-23

  ul. Ples 100
  32-005 Niepołomice
  ---
  Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Słoneczna Kraina"

  Niepubliczne

  50 156-40-28

  ul. Słoneczna 24d
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

  Niepubliczne

  12 281-80-70

  ul. Szkolna 9
  32-005 Staniątki
  ---
  Przedszkole Prywatne Eko-Park

  Niepubliczne

  12 281-02-23

  ul. RUMIANKOWA 50
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Sióstr Augustianek (Święta Anna)

  Niepubliczne

  12 281-14-87

  12 281-14-87

  ul. Jagiellońska 3
  32-005 Niepołomice
  ---
  Przedszkole Sportowo-Taneczne Tygrysek

  Niepubliczne

  ul. Grunwaldzka 15d
  32-005 Niepołomice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Niepołomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 11Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 156 Oddziały
 • 2 845 Uczniowie
 • 1 366 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 479 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%

  52,0%

 • 409 Uczniowie w 1 klasie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 267 Absolwenci 2016
 • 140 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 127 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Niepołomice

  18,2

  Województwo

  16,8

  Polska

  17,3

 • 232,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 186,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina

  101,07

  woj. małopolskie

  95,56

  Polska

  95,46

 • 100,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj

  100,39

  woj. małopolskie

  94,56

  Cała Polska

  93,85

  • Brutto
  • Netto

  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Niepołomice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Niepołomice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • Lista szkół podstawowych w gminie Niepołomice4>(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 • Kliknij przycisk przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niepołomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Król Kazimierz Wielki)

  Publiczna

  12 281-10-85

  12 281-10-85

  ul. 3 Maja 23
  32-005 Niepołomice
  4089580
  SZKOŁA PODSTAWOWA (WINCENTY WITOS)

  Publiczna

  12 281-60-05

  12 281-60-05

  Wola Batorska 597
  32-007 Wola Batorska
  1220522
  Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski (św. Jadwiga Królwa Polski)

  Publiczna

  12 281-80-14

  12 281-80-14

  Podłęże 220
  32-003 Podłęże
  1119821
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach (Adam Mickiewicz)

  Publiczna

  12 281-80-61

  12 281-80-61

  Staniątki 5
  32-005 Staniątki
  1018218
  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Zakrzowie (św. Jan Bosko)

  Publiczna

  12 281-80-17

  12 281-80-17

  ul. Zakrzów 323
  32-003 Zakrzów
  915215
  Szkoła Podstawowa (Stefan Żeromski)

  Publiczna

  12 281-68-42

  12 281-68-42

  Zabierzów Bocheński 465
  32-007 Zabierzów Bocheński
  10149-
  Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu (Marszałek Józef Piłsudski)

  Publiczna

  12 281-89-90

  ul. Zagórze 81
  32-005 Zagórze
  911515
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach-Podgrabiu (Włodzimierz Puchalski)

  Publiczna

  12 281-10-51

  12 281-10-51

  ul. Krakowska 14
  32-005 Niepołomice
  710812
  Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej (Jan Matejko)

  Publiczna

  12 281-68-63

  12 281-68-63

  ul. Wola Zabierzowska 1
  32-007 Wola Zabierzowska
  79016
  Szkoła Podstawowa w Suchorabie (Stanisław Wyspiański)

  Publiczna

  12 284-59-84

  12 284-59-84

  Suchoraba 79
  32-005 Suchoraba
  77214
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Niepołomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,7%

  43,3%

 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,3%

  59,7%

 • 19 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj

  25,9

  Małopolskie

  26,5

  Polska

  26,2

 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,1%

  69,9%

 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina Niepołomice

  21,4

  woj. małopolskie

  25,3

  Polska

  23,8

 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Niepołomice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 124 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,0%

  71,0%

 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Niepołomice

  20,7

  woj. małopolskie

  17,3

  Kraj

  17,9

 • 898 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski533
  • niemiecki233
  • włoski93
  • francuski39
 • 533 angielski
 • 233 niemiecki
 • 93 włoski
 • 39 francuski
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Niepołomice4>(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 • Kliknij przycisk przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Niepołomice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Krakowskie Bractwo Kurkowe)

  Publiczna

  12 281-00-21

  12 281-00-22

  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  13208-
  Liceum Ogólnokształcące

  Publiczne

  12 281-15-16

  12 281-16-94

  ul. Pl. Kazmierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  7199-
  Technikum

  Publiczne

  12 281-15-16

  12 281-16-94

  ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  12185-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  Publiczne

  12 281-00-21

  12 281-00-22

  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  256-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Niepołomicach

  Publiczne

  12 281-00-21

  12 281-00-22

  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  122-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

  Publiczne

  12 281-15-16

  12 281-16-94

  ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  ---
  Technikum w Niepołomicach

  Publiczne

  12 281-00-21

  12 281-00-22

  ul. 3 Maja 2
  32-005 Niepołomice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

  Publiczne

  12 281-15-16

  12 281-16-94

  ul. Pl. Kamierza Wielkiego 1
  32-005 Niepołomice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Niepołomice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 1 60921,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 77121,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 83821,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 2 31131,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 1 10930,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 1 20231,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 1 00113,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 49013,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 51113,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 1 03814,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 51814,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 52013,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 1 48119,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 73120,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 75019,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
  • Ogółem
  • Kobiety
  • Mężczyźni

  Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Niepołomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Niepołomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Niepołomice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 08/11/2022

Views: 6024

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.